2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Vliv koeficientu redukce na zdroj ceny na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Cupal, Martin; Bradáč, Albert; Korytárová, Jana; Kropáčková, Barbora
  Pro porovnávací metodiku důležité tržní ceny jsou těžko dostupné na rozdíl od cen nabídkových. Mnoho subjektů realitního trhu však potřebuje tyto údaje znát, zejména pro oceňovací účely. Často jsou tedy užívány ceny nabídkové, je však třeba tyto konvertovat na ceny tržní. Disertační práce nabízí určitý přístup řešení. Poměr těchto cen je modelován mnohorozměrnou lineární regresí a jednoduchou regresí s nelineárními odhady.
 • Item
  Komplexní systém pro analýzu silniční nehody - - střet dvou automobilů na křižovatce
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Semela, Marek; Bradáč, Albert; Kolíbal, Zdeněk; Prochazka, Eduard
  Práce se zabývá problematikou soudně znalecké technické analýzy silničních nehod, konkrétně vytvořením komplexní metodiky pro analýzu dopravních nehod na křižovatkách. V práci jsou definovány pojmy komplexní systém a komplexní analýza nehody, jsou definovány technicky přijatelné hodnoty důležitých vstupních hodnot, jsou rozděleny nehody na křižovatkách a k jednotlivým typům jsou navrženy metodické postupy řešení. Práce upozorňuje na problematické znalecké postupy, navrhuje skladbu znaleckého posudku v případě nehody na křižovatce a obsahuje metodiku postupu měření obvyklého pohybu na křižovatce a doporučení pro znalecké postupy.
 • Item
  Standardizace a harmonizace znaleckých postupů při analýze vad a poruch novostaveb bytových jednotek
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Nováčková, Jana; Brožovský, Jiří; Hobst, Leonard; Mikš, Lubomír
  Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví včetně požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro které se znalecké posudky zpracovávají, velmi obecné, nemohou podrobněji standardizovat a harmonizovat znalecké postupy pro jednotlivá odvětví nebo jejich části. Disertační práce je zaměřena na vytvoření metodického postupu pro zpracování znaleckých posudků, posuzujících vady a poruchy v oblasti novostaveb bytových jednotek.