XV. Vědecká konference doktorandů

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Solarcity Linz - Rakousko
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011) Zhuravlyova, Yelena
  Poptávka po více ekologickém vývoji měst a obcí je urgentní. Většina současných měst má problémy spojené s životním prostředím a zdroji. Nejlepší praktické příklady může poskytnout znalost ekologie města a stanovení standardů. Příklad SolarCity Linz / Rakousko umožňuje definovat ekologické indikátory na praktickém příkladu a zhodnotit stupeň naplnění těchto indikátorů. Může být ukázáno, že i velmi uznávaný příklad ekoměsta má stále velký počet nenaplněných ekologických požadavků. Také to ale ukazuje, že skrze ekologické indikátory je možné porovnávat různé příklady ekoměst.
 • Item
  Nová architektura ČSR
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011) Mohelník, Ladislav
  Německý protektorát a obnova 2. světovou válkou zničených měst předznamenaly v poválečném Československu konec slavné éry našeho funkcionalismu. Poválečná komunistická ideologie odmítla kontinuitu vývoje naší architektury a její hlavní protagonisté se přihlásili k zúčtování s třídními nepřáteli a k importu "nové architektury" zvané "sorela". Velmi významné osobnosti naší architektury byly postavené před problém volby mezi zradou vlastního, celoživotně formovaného, profesního přesvědčení, krystalizujícího z mnoha střetů provázejících hledání pravdy a přijetím nejdříve německých a později sovětských cizorodých zkušeností. Morální a politické dilema je pro současné architekty opět aktuální právě pro svoji naléhavost nesnadné volby mezi oduševnělou architektonickou řeholí a podbízivosti epigonského konzumu. Kdysi významná Fakulta architektury VUT v Brně si, soudě podle galerie studentských práci, svoji budoucnost již zjevně vybrala také.
 • Item
  Náměstí versus městský park
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011) Opletalová, Vendula
  Článek interpretuje různé definice místa, nejprve obecně, poté se zaměřením na náměstí a parky. Hledá v nich definici pro parková náměstí, popisuje jejich prostorový a funkční charakter a kompoziční principy.
 • Item
  Premena postagrárneho vidieka
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011) Šuška, Milan
  Due to suburbanization and urban sprawl a big part of development is carried in the countryside, outside the cities, in residential areas of individual houses, in small villages linked to neighboring cities. Its character is ignoring of landscape and topography, loss of identity and respect of local tradition. It is also characterized by the transformation of the rural environment, the transformation of traditional architecture and the import of new, a low-quality architecture, as well as poor quality environment, which is contrasting to aspects of sustainable development. Real form of these changes was recorded during 3 mapping weekends during autumn 2009-2010 in the Kysuce region. Reference solutions and experiences are continuously searched in the literature concerning the rural areas and theories as well as in known endeavors influencing this negative spatial planning in specific planning documents in Czech and Slovak Republic and other European countries. The article focuses on the benefits or negatives of regulations, their sense and other forms of positive influence on built environment development.
 • Item
  Udržitelné plánování měst: hodnocení velkých urbanistických projektů
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011) Stuchlík, Aleš
  Zhodnotit průběh přípravy a realizace velkých urbanistických projektů po roce 1989 a posoudit možnosti zlepšení a eliminace chyb.