Nová architektura ČSR

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Německý protektorát a obnova 2. světovou válkou zničených měst předznamenaly v poválečném Československu konec slavné éry našeho funkcionalismu. Poválečná komunistická ideologie odmítla kontinuitu vývoje naší architektury a její hlavní protagonisté se přihlásili k zúčtování s třídními nepřáteli a k importu "nové architektury" zvané "sorela". Velmi významné osobnosti naší architektury byly postavené před problém volby mezi zradou vlastního, celoživotně formovaného, profesního přesvědčení, krystalizujícího z mnoha střetů provázejících hledání pravdy a přijetím nejdříve německých a později sovětských cizorodých zkušeností. Morální a politické dilema je pro současné architekty opět aktuální právě pro svoji naléhavost nesnadné volby mezi oduševnělou architektonickou řeholí a podbízivosti epigonského konzumu. Kdysi významná Fakulta architektury VUT v Brně si, soudě podle galerie studentských práci, svoji budoucnost již zjevně vybrala také.
Description
Citation
XV. Vědecká konference doktorandů. 2011 s. 133-137. ISBN 978-80-214-4266-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO