Zeleň průmyslových sídel - výzkum na Frýdlantsku v Čechách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V posledním desetiletí zaniklo ve střední Evropě mnoho někdejších průmyslových podniků a tento trend stále pokračuje. V důsledku nové reorganizace hospodářství se zásadně mění vztah k pozůstatkům průmyslové doby. Mnoho výrobních areálů zůstává nevyužitých, chátrá a podobně často upadá i péče o jejich bezprostřední okolí. Většina populace současné generace přestává tyto areály uznávat jako hodnotné, přestože by mohla novým pohledem na ně těžit z hodnot pracně nabytých předchozími generacemi. Velký význam pro nové využití dřívějších průmyslových území má také právě úprava zeleně, která je obklopuje.
The aim of my dissertation research is to verify the hypothesis that vegetation areas make integral part of the industrial sites architecture. The case study of the Frydlant region in North Bohemia is part of the Liberec region, previously famous for its industry. Its original settlement structure was previously formed by valley field villages with German population; these villages smoothly grew into industrial villages during the 19th century. First, I brought together a database of manufacturing buildings dating from the medieval colonization. Subsequently, I focused on industrial companies with more than 100 employees from the 19th century to the mid-20th century. By means of research in archives and using on-line applications, I concentrate especially on analysis of the contemporary cartographic data, project documentation, iconography, historical photographs and aerial historical and contemporary photographs. My research documents the relationship between the enterprise size and the quality and quantity of its vegetation area. After specifying the borders of the observed enterprise areas I compare their total areas and their percentage of developed and undeveloped areas of various functions. In case of a landscape architecture discovery, a more detailed composition analysis will be performed. I also attest the influence of the industrial companies on the original site and its landscape around. The research is concluded with field surveys verifying the extent of preservation of the industrial premises. The preliminary results verify the hypothesis positively. The extents of vegetation areas and the ranges of their architectural approach show to be adequate to the industrial company sizes. So far, I have identified 28 industrial companies with more than 100 employees in the Frydlant region.
Description
Citation
Typologie (n)ostalgie. 2013 s. 13-18. ISBN 978-80-7204-858-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Citace PRO