Laserový proximitní skener - elektronika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V první kapitole seznamuji s cílem práce a v druhé kapitole s principy měření vzdáleností v robotice. Poté v další kapitole popisuji použitý snímač vzdálenosti, jeho princip a vlastnosti. Ve čtvrté kapitole popisuji řízení ramena a jeho části, na to navazuje pátá kapitola, která popisuje programové řízení ramena pomocí 32bitového mikrokontroléru Freescale. V poslední šesté kapitole jsou zobrazeny úpravy získaných dat a výsledné obrazy ve 2D i ve 3D.
In first chapter I introduce with aim of diploma work and in second chapter with principles distance measuring in robotic. After it in next chapter I describe used distance sensor, his principle and characteristics. In fourth chapter I describe control and parts mechanics shoulders. The fifth chapter describes program, which control mechanics shoulders by the 32bits microcontroller Freescale. At last sixth chapter gained data are modified and resulting imagery in 2D and in 3D.
Description
Citation
PADYŠÁK, Z. Laserový proximitní skener - elektronika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO