Diagnostika kovových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá problematikou nedeštruktívneho testovania (NDT) materiálov. Popisuje dve základné termografické metódy, lock-in a pulznú termografiu. Rôznymi typmi meraní s použitím termokamery Fluke Ti55 poukazuje na možnosť aplikácie týchto metód v praxi. Problematike pulznej termografie venuje podstatnú časť z dôvodu jej dobrej aplikovateľnosti. Taktiež navzájom zrovnáva metódu vizuálneho testovania vo viditeľnom spektre (VIS) spolu s pulznou termografiou, pri testovaní kovovej zliatiny AC-AlSi9Cu3(Fe).
This thesis deals with non-destructive testing (NDT). It Describes two basic thermographic methods, lock-in and pulse thermography. Different types of measurements using Fluke Ti55, points to the possibility of applying these methods in practice. Pulse thermography issue is a substantial part of this work, due to its good applicability. Also, it compares visual testing methods (VIS) and pulse thermography due to measurement with die-casting alloy AC-AlSi9Cu3 (Fe).
Description
Citation
BUDAY, M. Diagnostika kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO