Konstrukce sloupové vrtačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této závěrečné práce je provést návrh konstrukce sloupové vrtačky. V první části je uveden popis sloupové vrtačky. V druhé části je provedena rešeršev oblasti strojů dostupných na současném trhu. Na základě této rešerše jsou v závěrečné části zvoleny parametry stroje a je zde proveden konstrukční návrh sloupové vrtačky a základní konstrukční výpočty. Výsledkem této práce je výkres sestavení a 3D model sloupové vrtačky.
The subject of this thesis is to propose a design of an upright drilling machine. The upright drilling machine is described in the first part. Research about machines available on the market nowadays is accomplished in the second part of the thesis. Based on this research the parameters of machine are selected in the final part and proposal of the engineering design of an upright drilling machine. Basic construction calculations are made too. The result of this thesis is an assembly drawing and a 3D model of an upright drilling machine.
Description
Citation
MATOUŠEK, K. Konstrukce sloupové vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO