Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se soustředí na rozbor příčin havárie mostu Silver Bridge, ke které došlo v roce 1967, čtyřicet let od uvedení mostu do provozu. Jsou podrobně rozebrány možné příčiny pádu mostu, a to na základě informací a faktů uvedených jak přímo ve zprávách vyšetřovacích komisí, tak v dokumentech a literárních pramenech, zabývajících se materiálovými rozbory konstrukčních uzlů havarovaného mostu. V práci je proveden kritický rozbor dostupných a relevantních informací o havárii. Jsou nastíněny možné příčiny pádu mostu jak z konstrukčního hlediska, tak z hlediska materiálového.
The bachelor thesis is focused on the analysis of the causes of the accident of the Silver Bridge, which occurred in 1967, forty years since the introduction of the bridge to the traffic. In the work are discussed in detail all possible causes of the collapse of the bridge on the basis information and facts mentioned both directly in the inquiry reports of committees, as well as in documents and literary sources, dealing with material analysis of the structural nodes of the wrecked bridge. The work carried out critical analysis of the available and relevant information about the crash. The bachelor thesis outlines also the possible causes of the fall and collapse of the bridge from structural point of view and from terms of the material.
Description
Citation
JAGOŠ, J. Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO