Pojistná ochrana podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poisťovníctva, poistných produktov ponúkaných na poistnom trhu a využitím týchto produktov jednotlivými podnikateľskými subjektmi. Práca sa skladá z teoretickej časti, v ktorej sú rozobrané jednotlivé pojmy týkajúce sa oblasti poistenia a rizík a z praktickej časti v ktorej sa zaoberá vybraným podnikateľským subjektom a analýzou poistenia firmy a poistnou ochranou a analýzou jednotlivých ponúk poistnej ochrany určitými poisťovňami.
The Bachelor work solves the problem of the system of the insurance, the insurance products which are offered on the insurance trade, and the using these products by the business companies. The bachelor work consists of the theory part, which talkes about every notion from the extent of the insurance and risks, and of the practical part, which talkes about the chosen business companies, the analyses of the insurance of the company, the insurance defence and the analyse of the offered insurance care by the chosen assurance companies.
Description
Citation
BARBUŠÍNOVÁ, S. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno doc. Fedorová: Jak je možné, že RDD nemá žadný majetek? Vlastník, který majetek pronajíma, má majetek pojištěný? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak je řešena škoda způsobená obyvateli objektu? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO