Spokojenost zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. V práci je za pomoci dotazníkového průzkumu analyzován současný stav spokojenosti zákazníků. Na základě téhle analýzy jsou poté uvedeny návrhy na opatření, které povedou ke zvýšení této spokojenosti.
The bachelor thesis focuses on the analysis of customer satisfaction in a selected company. The thesis analyses the current state of customer satisfaction with the use of a questionnaire survey. Based on this analysis, proposals are then given for actions that will lead to an increase in satisfaction.
Description
Citation
KUCHYŇKA, A. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - On which base you described target customer (by age, gender, educational degree)? Answered. Why do you suggest 10% discounts, on which base? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - What is the margin of the services? Answered. What is the cost of retention of customers? Answered. Page 44 - what is the main output of the this chapter (any assessment)? Partially answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO