Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS (Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání maximálního zpomalení působícího na posádku uvnitř vozidla během nárazu z velikosti poškození vozidla. Z hlediska velikosti působícího zpomalení během nárazu je vysvětlen rozdíl mezi pasažérem, který je řádně připoután bezpečnostním pásem a pasažérem, který není připoután. Pro představu o tom, jakých hodnot dosahují hodnoty zpomalení působící na posádku během čelního nárazu, jsou zpracována a vyhodnocena data z testovací figuríny z reálné nárazové zkoušky vozidla.
The article is processed in sequence to article Mechanics of car frontal crash from conference (Expert Forensic Science) 2010 and deals with the deceleration acting on the passengers in the frontal impact. There is explained principle of obtaining the maximal deceleration acting on the passengers in the vehicle during the frontal impact from damage of the vehicle. From the point of view size of deceleration during the impact is obtained difference between restrained and unrestrained passenger. For an example about it what size achieves values of deceleration acting on the passengers during the frontal impact are processed and evaluated data from the dummy from the real crash test of the vehicle.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 202-220. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO