Návrh počítačové sítě v rodinném domě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska. Třetí část se zabývá návrhem řešení a požadavků na realizaci.
This thesis deals with the entire network in a new house. The first part deals with the analysis of the current state of the house, the possibilities and requirements of the investor. The second part focuses on theoretical foundations. The third part deals with the design solutions and requirements for implementation.
Description
Citation
VALA, L. Návrh počítačové sítě v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno Ing. Kučerová Jakým způsobem byly kalkulovány náklady na instalaci? odpovězeno prof. Dvořák Jakým způsobem byla rozebrána teorie přenosu? odpovězeno prof. Mezník Poznámka k anglickému překladu názvu práce. odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO