Bytový dům v Praze - Michli

Abstract
Zadaná bakalářská práce se zabývá částí projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby polyfunkčního domu. V bakalářské práci byla řešena část architektonicko-stavebního řešení zadaná vedoucím práce a část stavebně konstrukčního řešení zadaná konzultantem z Ústavu stavební mechaniky. Polyfunkční dům je situován na mírně svažitý pozemek v širším centru Prahy. Má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je navrženo jako hromadná garáž, v prvním nadzemním podlaží budou v jedné polovině společné prostory bytových jednotek, v druhé polovině zubní ordinance. V ostatních třech nadzemních podlažích jsou navrženy byty o dispozicích 3+KK až 4+KK
The assigned bachelor's thesis deals with a part of the project documentation in the stage for the construction of a multi-functional house. In the bachelor's thesis, part of the architectural-construction solution assigned by the supervisor and part of the structural solution assigned by a consultant from the Institute of Structural Mechanics were solved. The multifunctional house is situated on a slightly sloping plot in the wider center of Prague. It has one underground and four above-ground floors. The underground floor is designed as a collective garage, in one half of the first above-ground floor there will be common areas of the apartment units, and in the other half a dental office. In the other three above-ground floors, apartments with layouts of 3 + KK to 4 + KK are designed
Description
Citation
PEČINKA, M. Bytový dům v Praze - Michli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Smolka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Příborský (člen) doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil svoji bakalářskou práci na téma Bytový dům v Praze - Michli a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO