Odborné vzdělávaní a jeho daňové aspekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na daňové aspekty odborného vzdelávania zamestnancov, žiakov a študentov. Cieľom práce je systematizovať pravidlá a navrhnúť kroky vedúce k daňovej optimalizácii nákladov na vzdelávanie. V teoretickej časti práce sú definované potreby vzdelávania zamestnancov, formy odborného vzdelávania a spôsoby financovania. V analytickej časti je vytvorený prehľad daňových aspektov jednotlivých foriem vzdelávania spolu s príslušnými právnymi ustanoveniami. Návrhová časť aplikuje optimalizáciu nákladov na vzdelávanie na modelovom príklade a porovnáva výhodnosť jednotlivých foriem vzdelávania
The bachelor’s thesis is focused on tax aspects of vocational education of employees and students. The main goal is to systemize rules and to suggest steps that leads to tax optimization of educational costs. The theoretical part of the thesis defines needs for education of employees, various form of vocational education and funding possibilities. The analytical part consists of tax aspects summarizations in relation to dedicated laws for individual forms of education. The pracical part applies and describes the costs optimalization related to education based on model example where benefits of individual forms of education are compared.
Description
Citation
HULATOVÁ, T. Odborné vzdělávaní a jeho daňové aspekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Martina Pivodová: Jak máte rozdělené kurzy pro jednotlivé zaměstnance? Odpovězeno. Absolvují zaměstnanci některé kurzy opakovaně? Odpovězeno. Pokud zaměstnanec absolvuje nepovinné kurzy (nepovinné ze zákona), jak je v podniku řešeno, pokud skončí zaměstnanec do konce roku? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO