Optimalizace toků v sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přiřazením toků odpadu hranou ke konkrétnímu producentovi a aplikací na reálný model mapující Českou republiku. Cílem je určit rozptyl nákladů každého producenta při změnách včasnosti zajištění zpracování odpadu a analyzovat dopady a popřípadě i najít rizikové uzly. Tento problém převedeme do matematické formulace, k výpočtům použijeme programovací prostředí GAMS.
This bachelor thesis focuses on the assigment of waste flows to specific producer for each edge andaplication on real model which maps the Czech Republic and the model is applied to real data of the Czech Republic. The goal is to determine variance of the expenses for each producer subject to changes in waste processing requirements. Then, the solution impacts and bottlenecks are analysed. The suitable optmization models is formulated and computations are realizaed in GAMS.
Description
Citation
RYCHTÁŘ, A. Optimalizace toků v sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO