Vodíkové technologie pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je popsat současné možnosti ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na vodíkové technologie. V prvních třech částech jsou formou rešerše postupně rozebrány problematika ukládání energie z obnovitelných zdrojů, současné možnosti ukládání energie a samotné ukládání energie do vodíku. Poslední část je praktická a jejím cílem je porovnat současné možnosti při navrhování systému ukládajícího energii do vodíku. Následně je vybrána nejvýhodnější možnost a porovnána s jinými způsoby ukládání energie.
The aim of the thesis is to describe the current possibilities of storing electricity from renewable sources focusing on hydrogen technologies. In the first three parts, the question of energy sto-rage from renewable sources, the current energy storage options and the actual energy storage in hydrogen are discussed in the form of research. The last part is practical and its aim is to compare the current possibilities in designing a system that stores energy in hydrogen. Subsequently, the most favorable option is chosen and compared to other energy storage methods.
Description
Citation
ŠVÁCHA, F. Vodíkové technologie pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO