Zavedení Chytré izolace® na evropský trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií pro další distribuci Chytré izolace®, především pro distribuci do Rakouska.
This bachelor´s thesis deals with evaluating the effectiveness of marketing instruments of the company LIKO-S, a. s. for introduction new product to the Czech Republic. At the same time the thesis is dealing with suggestion of marketing strategy for further distribution of Smartisol®, especially for distribution to Austria.
Description
Citation
PACKOVÁ, K. Zavedení Chytré izolace® na evropský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno ot.1) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. Z jakého důvodu je navržená expanze do Rakouska? Odpovězeno ot.2) Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. Je podobný produkt "chytrá izolace" i v Rakousku? Jaký je důvod pro nákup? Na jakém základě byl stanoven vývoj tržeb? Odpovězeno ot.3) Ing. Oto Lipovský Co je produkt "chytrá fasáda" či "chytrá izolace"? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO