Žít s přírodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá vztahem člověka k přírodě, přírody k člověku a vlivem architektonických intervencí na formování těchto vztahů. Záměrem celé práce je přehodnocení aktuálního konzumního využívání krajiny a přístupu člověka k ní za pomoci menších objektů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, ale naopak povznášejí genia loci, jsou přívětivé na pohled i pro přírodní prostředí, a především posilují vztahy mezi prostředím a jejími uživateli. Práce je podložena a vychází z vlastních zážitků a zkušeností prožitých v přírodě. Proto považuji za nezbytné poukázat na krásu a jedinečnost diskomfortu horského prostředí, které mimo jiné vede k utužování našeho psychického i fyzického zdraví.
The thesis deals with human’s relationships to the nature and vice versa and with architectural interventions’ influence on these relations. The intention of the whole work is to re-value consuming landscape use and human’s attitude to the landscape thanks to smaller objects that do not destroy, do not restrict and do not deform its surrounding but on the contrary they elevate genius loci, that they are affable seeing and affable to the nature environment and mainly strengthen relations between surrounding and their users. The work subjects and issues on my own experiences experienced in the countryside. That is why I consider necessary to point out to the beauty and uniqueness of mountain environment’s discomfort, that beside leads to strengthen our mental and physical health.
Description
Citation
NEUWIRTHOVÁ, B. Žít s přírodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila svou práci a způsob řešení a jeho základní teze. V další části reagovala na otázky oponenta. Diskuse: - připomínka – lépe do detailu propracovat jednotlivé úkoly a lépe vypracovat dokumentaci. Doporučení – lépe promyslet konstrukční detaily s ohledem na prodloužení životnosti staveb. Dořešit otázky péče o objekty (např. bylinková zahrádka) nebo údržby (úklid, tech. údržba). Budou objekty přespříliš rozvíjet turistiku nebo spíše upozorní na danou lokalitu? Nutno se zaměřit na bezpečnost u objektů, ve kterých je umístěno topidlo nebo pec.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO