Příprava vzorků a jejich měření metodami EDS

but.committeedoc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Pavel Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky: 1. Proč klesa množství mědi v závislosti na tlaku v komoře? 2. Měli jste stanovenou hodnotu tloušťky pro finální meření?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČudek, Pavelcs
dc.contributor.authorKostelník, Tomášcs
dc.contributor.refereeJaššo, Kamilcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:55:26Z
dc.date.available2022-06-15T07:55:26Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na výrobu a analýzu vzorků pomocí energiové disperzní spektroskopie s využitím rastrovací elektronové mikroskopie. V teoretické části jsou popsány hlavní rozdíly mezi enviromentálním rastrovacím mikroskopem a rastrovacím elektronovým mikroskopem. Jsou zde také popsány základní poznatky z oblasti energiové disperzní spektroskopie. Dále je zde vysvětlen vznik a detekce signálů vznikajících při interakci svazku primárních elektronů se vzorkem s důrazem na popis, vznik a rozdělení těchto signálů. V praktické částí je práce zaměřena na výrobu a analýzu experimentálních vzorků.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on preparation and analysis of samples by energy dispersive spectroscopy using scanning electron microscopy. In the theoretical the main differences between environmental scanning electron microscopy and scanning electron microscopy are described. There is also a description of basic knowledge regarding energy dispersive spectroscopy. The generation and detection of signals arising from the interaction of a beam of primary electrons with a sample is also explained, with emphasis on the description, generation and distribution of these signals. The experimental part is focused on sample preparation and analysis.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOSTELNÍK, T. Příprava vzorků a jejich měření metodami EDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205675
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnviromentální rastrovací elektronová mikroskopiecs
dc.subjectenergiově disperzní spektroskopiecs
dc.subjectsignální elektronycs
dc.subjectrentgenové zářenícs
dc.subjectrozptyl elektronůcs
dc.subjectvýroba vzorkucs
dc.subjectprvková mikroanalýzacs
dc.subjectEnvironmental scanning electron microscopyen
dc.subjectenergy-dispersive spectroscopyen
dc.subjectsignal electronsen
dc.subjectX-ray radiationen
dc.subjectelectron scatteringen
dc.subjectsample preparationen
dc.subjectelemental microanalysisen
dc.titlePříprava vzorků a jejich měření metodami EDScs
dc.title.alternativeSample preparation and their measurement by EDS methodsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-15:32:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:55:26en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:38en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142759.html
Size:
4.83 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142759.html
Collections