Projekt – podnikatelský záměr sportovní nabídky pro běžnou populaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V dnešní době se zvyšuje zájem u běžné populace o tělesný pohyb, který se provozuje v různých druzích sportovních zařízení. Jedním z vyhledávaných forem pohybu je fitness, které pomáhá udržovat dostatečnou zdatnost jedince. Základem je vybudování vhodných zařízení, které mohou zájemci navštěvovat.
At the present time Czech population shows increasing interest to physical motion, which is realized in gym. One of most demanding activity is fitness, which is able to maintain in good condition everybody. The base is adequate number of fitness centers.
Description
Citation
ZUBEK, A. Projekt – podnikatelský záměr sportovní nabídky pro běžnou populaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-02-06
Defence
Otázka oponenta práce - zodpovězeno doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Otázky: Jaké jsou další přínosy vaší práce? Jak plánujete zabezpečení nabízené kvality práce instruktorů? - zodpovězeno Ing. Robert Zich, Ph.D. Otázky: Jakou strukturu zákazníků předpkládáte ve vašem předkladaném plánu? Z čeho jste vycházel při tvorbě kalkulací (rozvrženo mezi spotřebitele s(bez) permanentek)? Jak budute zákazníky motivovat pro udržení stavu lidí mající permanentky. - částečně zodpovězeno prof. Koráb Otázky: Upřesněte využití investičního úvěru uváděného v práci. Jakým způsobem resp. za jakých podmínek bude daný úvěr splácen? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO