Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na celkovou analýzu multifunkčního komplexu Sportovního areálu Pod Palackého vrchem Vysokého učení technického v Brně. Pomocí vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí je posouzeno správné fungování areálu. Dílčí část práce se zabývá provozem Sportovní haly Pod Palackého vrchem a optimalizací ceníků v ní nastavených služeb. V závěru jsou zpracovány doporučení a návrhy na změny.
This bachelor's thesis focuses on the overall analysis of multi-sports complex Pod Palackeho Vrchem that belongs to Brno University of Technology. Using analyzes of selected internal and external environment is considered the proper functioning of the complex. Another part of the thesis deals with this sports hall PPV and optimalize price lists of services. At the end recommendations are developed and also proposals for change.
Description
Citation
ŠATNÍKOVÁ, Z. Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO