Metody segmentace webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá segmentačnými metódami. Rozoberá ich na teoretickej úrovni, popisuje ich vlastnosti, výhody a nevýhody. V rámci práce bola nakoniec zvolená segmentačná metóda Block-o-Matic, ktorá bola implementovaná do rámca FitLayout. Po implementácií bola zhodnotená a porovnaná s jej referenčnou implementáciou.
This thesis focuses on segmentation methods. It discusses them at a theoretical level, describes their properties, advantages, and disadvantages. Within the scope of this work, the segmentation method Block-o-Matic was ultimately chosen and implemented within the FitLayout framework. After the implementation, it was evaluated and compared to its reference implementation.
Description
Citation
GRNÁČ, M. Metody segmentace webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise usoudila, že vyhodnocení metody není dostatešné. Student nedokázal zodpovědět otázky oponenta. Komise se tedy rozhodla práci hodnotit jako nevyhovující, tedy 4F.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO