Návrh databáze pro vybranou společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje analýzu společnosti, pro níž je systém navržen a nakonec návrh celého systému.
This bachelor thesis focuses on the design of the database system for the selected company, which is to be streamline inner processes in the company. The first part outlines theoretical background regarding this thesis. Further contains analysis of the company for which the system is designed and last proposal of the whole system.
Description
Citation
NOVÁK, T. Návrh databáze pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky při obhajobě: prof. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Byla si firma vědoma, že jí chybí informační systém a je třeba ho implementovat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO