Aplikace řídicích systémů od společnosti AMiT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je věnována problematice programování řídicích systémů, zejména PLC, a to s akcentem na možnost využití produktů české výroby. Po stručném úvodu do tématu řídicích systémů se práce v teoretické části věnuje průzkumu českého trhu. Detailnější výklad je proveden u produktů společnosti AMiT. Vybrané produkty výše zmíněného výrobce jsou využity v rámci praktické části, která demonstruje využití systémů AMiRiS99 a AMR-OP83 na jednoduché úloze řízení světelné signalizace.
The work is devoted to the problem of programming control systems, especially PLC, with an emphasis on the possibility of using products of Czech manufacture. After a brief introduction to the topic of control systems, the theoretical part of the thesis is devoted to a survey of the Czech market. A more detailed explanation is made of AMiT products. Selected products of the above mentioned manufacturer are used in the practical part, which demonstrates the use of AMiRiS99 and AMR-OP83 systems on a simple task of controlling traffic lights.
Description
Citation
HULA, J. Aplikace řídicích systémů od společnosti AMiT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise (rychlost provádění instrukcí, další české firmy v oboru).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO