Blízké pole dipólových antén

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá zářením dipólových antén v blízké zóně. V práci je srovnáno více metod pro výpočet rozložení pole symetrického dipólu. Cílem je vytvoření programu pro simulaci rozložení složek intenzit pole dipólu a dipólové soustavy na rovinné a válcové ploše v blízkém poli antény. Program umožňuje také kontrolu dodržení hygienických limitů pro kontrolu ozáření osob v blízkosti vyzařující antény. Simulované průběhy rozložení pole lze zobrazit v grafech, popř. uložit do datového souboru. Simulované výsledky jsou srovnány se simulacemi v komerčních programech a ověřeny měřením v modelových podmínkách.
The thesis describes the radiation of dipole antennas in near field area. More methods for evaluation of spatial dipole field arrangement are compared. The work target for practical use is to create software for simulation of near field values placed in planar or cylindrical observation plane. The computer programme is applicable to single dipole or dipole array. The limits for human body exposition of non-ionizing radiation are here implemented for compliance purpose in hygienic evaluations. The simulated results of field distribution are possible to display as graphs or save to data file. The results of own calculation are compared with results obtained by some commercial software as well by measurement of field components under model conditions.
Description
Citation
BERAN, V. Blízké pole dipólových antén [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO