Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je popsání laboratorních vlastností asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude popsána podstata a postup empirických zkoušek penetrace jehlou a bod měknutí. Dále bude vysvětlen princip a postup zkoušky MSCR. V praktické části budou vyhodnoceny vlastnosti čtyř zkoušených asfaltových pojiv. Tato pojiva budou použita pro výrobu asfaltových směsí, na kterých budou provedeny zkoušky pojíždění kolem a jejich výsledky budou porovnány.
Subject of this bachelor´s thesis is to describe laboratory properties of asphalt binders in relation to permanent deformation. The principle and procedure of empirical tests needle penetration and softening point will be explained in the theoretical part. The principle and procedure of MSCR test will be also described. The properties of four asphalt binders will be evaluated in practical part. These binders will be used for production of asphalt mixtures, which will be subjected to wheel tracking test and their results will be compared.
Description
Citation
DUBŠÍKOVÁ, K. Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO