Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek u podnikatele Vladimíra Trojana

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání obchodněprávních pohledávek po splatnosti. Její součástí je všeobecný přehled vzniku a zániku pohledávek, jejich zajištění a způsobů jejich vymáhání jak mimosoudní cestou, tak dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Práce obsahuje návrh na zavedení efektivního systému vymáhání pohledávek u podnikatele Vladimíra Trojana.
This thesis deals with commercial-law debt collection problems after maturity date. The thesis consists of general overview on the inception and expiry of debts, their ensurance and possibilities of their out-of-court way collection or the collection according to the civil court code and extortion code. The document contains the proposal for the entrepreneur Vladimír Trojan effective debt collection system.
Description
Citation
MIRANDOVÁ, L. Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek u podnikatele Vladimíra Trojana [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO