Experimentální měření s termovizní kamerou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části jsou popsány funkce detektorů infračerveného záření a charakter výstupních dat termovizní kamery. Dále jsou prezentovány experimenty a pozorování, které nám přiblíží vlastnosti termovizní kamery a pomohou interpretovat data získaná kamerou.
This work is focused on the features and the principles of the measuring of the thermovision cameras. There is the identification of the basic notions and physical laws on which is based the operation of the thermovision cameras in the first part of my work. In the second part there is describtion of the function of the detectors of infrared radiation and the character of the output data of the thermovision camera. Further there are presented the experiments and the observations which bring us closer to the features of the thermovision cameras and help us interpret the data gained by camera.
Description
Citation
JAKL, O. Experimentální měření s termovizní kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO