Prohlížeč obrázků pro Windows Mobile

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V posledních letech zažíváme rozmach kapesních počítačů, které nám stále více nahrazují stolní počítače. V této bakalářské práci jsou popsány technologie, které tyto zařízení používají. Dále se tato práce snaží seznámit čtenáře s programováním v DirectX. Seznamuje čtenáře jak tento framework použít v mobilních zařízeních a jak vyřešit některé problémy spojené s jeho užitím. V neposlední řadě navrhuje a implementuje aplikaci pro prohlížení, upload a označování obrázků ve 3D prostoru.
Over the past few years,  sales of pocket pc have increased dramatically due to the devices' popularity. As a result, these devices have replaced desktop computers in an increasingly wireless world. In this bachelor's thesis, I will describe different technologies that can be used with these computers. In the following chapters, I will try to explain programming in DirectX. The aim is for the reader to be familiarized with this framework, its usage, and problem-solving techniques. In the last chapter, I propose and implement image viewer, image upload, and tagging in 3D.
Description
Citation
MIKLÓSY, J. Prohlížeč obrázků pro Windows Mobile [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A". Otázky u obhajoby: Diskutujte možnosť prepojenia aplikácie s inými sociálnymi sieťami (okrem Facebooku), prípadne s ďalšími online aplikáciami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO