Návrh a konstrukce hydraulicky podobného experimentálního okruhu pro veno-arteriální extrakorporální membránovou oxygenaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se věnuje mimotělnímu okysličování a problematice spjaté s jeho hydrody- namickými vlastnostmi a možnými dopady na lidské tělo. Mimotělní okysličovací oběh dělíme na EKMO(=Extrakorporální membránová oxygenace), které se používá při nedo- statečnosti funkce plic a srdce a KPB(=Kardiopulmonární bypass), které se používá přímo při operaci. V teoretické části se seznámíme s potřebnými znalostmi v oblasti lidského těla, technického provedení mimotělního oběhu a základy hydromechaniky a mechaniky těles. V praktické práci pak budeme pozorovat na okysličovači jeho hydraulický vliv na okruh. Budeme pozorovat rozdíly tlakových amplitud a časových zpoždění tlakových vln na datech z pokusu filtrovaných pomocí nízkoprahového filtru.
The main concern of this study is extracorporeal oxygenation and its usage in the context of hydraulic resistance. There are two types of extracorporeal circulatory support me- thods: ECMO(=Extracorporeal membrane oxygenation), that is used, if hearth or lungs functionality is not suicient, and CPB(=Cardiopulmonary bypass), which is used during open heart surgery. In theorethicall part of this thesis we learn about human body, tech- nology of ECMO and basic knowledge of hydrodynamics and solid mechanics. In practical part we observe the hydraulic impact of oxygenator, comparing pressure waves, their time dilatation and pressure drops, whie using lowpass filter for signal filtering.
Description
Citation
JANDA, C. Návrh a konstrukce hydraulicky podobného experimentálního okruhu pro veno-arteriální extrakorporální membránovou oxygenaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student prezentoval během asi 10 minut svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jsou výsledky měření srovnatelné s hodnotami ve skutečném lidském tělním okruhu? Byla měřící trať rozšířena o podstatné prvky? Které to jsou a jaká jej jejich funkce? Proč se zpožďuje pulzní vlna? Změní se vlastnosti tekutiny v měřícím okruhu při obohacení kyslíkem? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako uspokojivá / D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO