Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy

but.committeedoc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceZávěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – management stavebnictvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorTichá, Alenacs
dc.contributor.authorHegerová, Anežkacs
dc.contributor.refereeAubusová,, Alenacs
dc.date.accessioned2022-02-08T05:58:48Z
dc.date.available2022-02-08T05:58:48Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Platy ve státní a veřejné správě v České republice – vývoj a trendy“ je analýza a popis platového systému. V první části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy a veličiny ze studované oblasti. Následně je vývoj popsaných veličin zasazen do celkového kontextu ekonomické situace v České republice. V druhé části práce jsou popsány samotné principy fungování odměňování ve státní a veřejné správě, a to minulé i současné. Fungování platového systému je srovnáváno i sousedními státy. Výstupem práce je samotná analýza platového systému a také doporučení, která plynou z celkového shrnutí poznatků získaných studiem zkoumaného tématu.cs
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis „Salaries in state and public administration in the Czech Republic – development and trends“ is the analysis and description of the salary system. First part of the thesis explains basic theoretical concepts and values in this field of study. The development of the described values is set in the overal context of the economic situation in the Czech Republic. The second part describes principles of remunaration in state and public administration, both past and present. Salary system function is also compared with that of neighboring countries. The outcome of the thesis is the analysis of the salary system and also certain recommendations that resulted from the study of researched topic.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHEGEROVÁ, A. Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141837cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203879
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectstátní správacs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectplatcs
dc.subjectvývoj systému odměňovánícs
dc.subjectekonomická transformacecs
dc.subjectplatové tabulkycs
dc.subjectsalary systemen
dc.subjectcivil serviceen
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectsalaryen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectpaymenten
dc.subjectdevelopment of a salary systémen
dc.subjecteconomic transformationen
dc.subjectsalary tariffen
dc.titlePlaty ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendycs
dc.title.alternativeSalaries in state and public administration in the Czech Republic - development and trendsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:02:24cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141837en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 06:58:48en
sync.item.modts2022.02.08 04:12:26en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.96 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58761.pdf
Size:
92.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58761.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58768.pdf
Size:
97.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58768.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141837.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141837.html
Collections