Návrh strategického rozvoje společnosti Naupo s.r.o působící v oblasti sklenářských prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického rozvoje malého podniku, který provozuje svou činnost v oblasti výroby a montáže skel. Teoretická část je zaměřena na popis analytických metod zkoumajících vnitřní a vnější prostředí, které budou následně použity k analýze současného stavu a pozice firmy na trhu ve druhé částí. Hlavním výstupem je navržení různých strategických směrů potencionálního rozvoje, který by vedl k udržení a zlepšení současné konkurenceschopnosti podniku.
This bachelor thesis describes the design of the strategic development of small business, which operates in the production and installation of glass. The theoretical part focuses on the description of the analytical methods for examining the internal and external environment, which will then be used to analyze the current state of a company's market position in the second part of this work. The main output is the design of various potential strategic directions of development that would lead to the maintenance and improvement of the current competitiveness.
Description
Citation
FIALA, I. Návrh strategického rozvoje společnosti Naupo s.r.o působící v oblasti sklenářských prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Groligová: Co je diskont a proč je v práci tak nízký? - odpovězeno Ing. Brychta: Jaký je podíl bezpečnostních skel na celkové produkci? - odpovězeno Ing. Zemánková: Které legislativní změny zasáhly podnik v poslední době nejvíc? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO