Veřejné prostory a zeleň v suburbiích

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Prudký rozvoj suburbánních částí měst za posledních bezmála 15 let s sebou přinesl i problematiku kvality bydlení v urbanizovaných částech, které zpravidla vznikají rozrůstáním sídel do volné krajiny. Proces stěhování obyvatelstva a funkcí z větších měst na jejich okraje i za jejich administrativní hranice zřejmě nelze zastavit. Zcela jistě ovšem můžeme ovlivnit kvalitu nově vznikajících obytných celků. Tento u nás relativně nový fenomén je zajímavý i z hlediska procesu utváření podoby nové výstavby. Pro účely tohoto příspěvku sledujeme problematiku vzniku veřejných prostranství na nově navržených zastavitelných a již zastavěných plochách vybrané modelové obce. Za příklad obce ležící v zázemí aglomerace byla vybrána obec Střelice u Brna.
Description
Keywords
Citation
XIV. Vědecká konference doktorandů. 2010 s. 52-57. ISBN 978-80-214-4088-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO