Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku za období let 2006 až 2015 s použitím vybraných metod finanční analýzy a poté na návrhy na její zlepšení. První část obsahuje teoretická východiska práce. Popisuje všechny vybrané ukazatele. Druhá praktická část se přímo zabývá vybraným podnikem a analýzou jeho finančního zdraví. Na základě této analýzy budou stanoveny návrhy na zlepšení.
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of a selected company for the period from 2006 to 2015 using selected methods of financial analysis and then proposals for its improvement. The first part contains theoretical work. It describes all the selected indicators. The second part deals directly with the selected company and analyzing its financial health. Based on the analysis, suggestions for improvement will be determined.
Description
Citation
ŠUSTROVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Ing. Krejčíř - V návrhu máte uvedeno nákup nového objektu, zatímco před několika lety došlo k prodeji jiného objektu. Proč došlo v dané době k prodeji a nyní navrhuje nákup nového objektu? Bude to pro firmu přínosné? - odpovězeno doc. Lajtkepová - Jaké ohodnocení má paní účetní nyní a dle čeho navrhujete zvýšení její mzdy při růstu objemu práce v závislosti na dalších návrzích v práci? - odpovězeno doc. Lajtkepová - Konzultovala jste s někým plánovanou situaci, kdy řidiči při průjezdu přes Francii budou placeni dle tamější mzdy? - odpovězeno Ing. Kučerová - V návrzích máte uvedeno přijetí nové mzdové účetní se mzdou 7 000 Kč. Je reálná tato výše? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO