Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou vytvárania mobilných aplikácií a vytvorenie vlastnej mobilnej aplikácie. Zameriaval som sa na operačný systém Android. Pre návrh užívateľského rozhrania bol použitý nástroj Figma. Samotná aplikácia bola vytvorená knižnicou React Native za využitia platformy Expo. Aplikáciu sa mi podarilo vytvoriť a otestovať so všetkými požadovanými vlastnosťami.
This work discusses development of mobile phone applications and design and implementation of a custom application for comparing and sharing training exercises with a trainer/coach. My focus was on the Android operating system. The Figma tool was used for the design of the user interface. The application itself was created with the React Native library using the Expo platform. I managed to create and test an application with all of the required features.
Description
Citation
DURÁNIK, R. Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Musil, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO