Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus

Abstract
Cadmium, as a hazardous pollutant commonly present in the living environment, represents an important risk to human health due to its undesirable effects (oxidative stress, changes in activities of many enzymes, interactions with biomolecules including DNA and RNA) and consequent potential risk, making its detection very important. New and unique technological and biotechnological approaches for solving this problems are intensely sought. In this study, we used the commonly occurring potential pathogenic microorganism Staphylococcus aureus for the determination of markers which could be used for sensing of cadmium(II) ions.
Kadmium jako nebezpečné znečišťující látky běžně vyskytují v životním prostředí, představuje významný riziko pro lidské zdraví, vzhledem k jeho nežádoucí účinky (oxidační stres, změny v aktivitách mnoha enzymů, interakce s biomolekul, včetně DNA a RNA) a následné potenciální riziko, což je pro detekce velmi důležité. Imtenzivní hledání nové a jedinečné technologické a biotechnologické postupy k řešení těchto problémů. V této studii jsme použili běžně se vyskytujících mikroorganismů potenciál Staphylococcus aureus pro stanovení markerů, které by mohly být použity pro snímání iontů kadmia (II).
Description
Citation
SENSORS. 2011, vol. 2011 (11), issue 1, p. 10638-10663.
http://www.mdpi.com/1424-8220/11/11/10638
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO