Analýza životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně. Vyhodnocuje stravovací a pohybové návyky a přináší návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním stylu a srovnává je s výsledky ankety realizované na VUT v Brně v období leden 2013 a listopad 2013.
The bachelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students. Considers their habits of the lifestyle, exercising physical activities and the habits of alimentation. Specifies the theoretical findings of the healthy lifestyle and compares them with the results of the research among the university students in period between January 2013 and November 2013.
Description
Citation
KLÍMA, J. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) RNDr. Hana Lepková (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-02-06
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Robert Zich, Ph.D. Otázky: Vypovídací schopnost ankety uváděné v práci (reprezentativnost vzorku výzkumu). Uveďte další možnosti, metodologii šetření mimo výzkumu používaného v práci. Objasněte v návrhové částí uváděné hodnocení: zlepšení složení jídelníčku. - částečně zodpovězeno RNDr. Hana Lepková Otázka: Dal by se váš nápad prodat do jiných restauračních zařízení (komerční využití mimo menzu)?. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO