Návrh zařízení pro havarijní chlazení tlakové nádoby reaktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení pro havarijní chlazení tlakové nádoby reaktoru (TNR). V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o různých možnostech chlazení roztaveného kória z pohledu jednotlivých technologií a jejich srovnání. V praktické části je proveden návrh experimentálního zařízení pro havarijní chlazení TNR. Toto zařízení se skládá z modelu kanálu kolem TNR, kondenzátoru pro odběr tepla vznikajícího v TNR a čerpadla sekundárního okruhu. Výpočtová část obsahuje tepelný a hydraulický výpočet. Závěr je věnován zhodnocení technologií pro chlazení kória a porovnání z hlediska jaderné a technické bezpečnosti.
My thesis deals with the design of an experimental emergency cooling device of the reactor pressure vessel (RPV). It consists of two parts, the theoretical one and practical one. Different molten corium cooling methods in terms of their efficiency and comparison are introduced in the theoretical part. The design of an experimental emergency cooling device, which incorporates a model channel past the reactor pressure vessel , is presented in the practical part. The cooling device consists of a model channel past the reactor pressure vessel, condensator, which takes away the heat generated by the reactor pressure vessel and the pump of a secondary loop. Next, thermal and hydraulic calculations are given in this section. The conclusion is devoted to the evaluation of particular cooling technologies and their comparison in terms of nuclear and technical safety.
Description
Citation
KATZER, M. Návrh zařízení pro havarijní chlazení tlakové nádoby reaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kubíček, Ph.D. (člen) Pavel Skoupý (člen) Ing. Aleš John (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO