Měření momentů setrvačnosti vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo provedeno opakované měření tělesa o známých hmotnostních parametrech v jednotlivých osách. Ze získaných dat byla následně vypočítána chyba měření. Pro porovnání výsledných hodnot byl vytvořen MBS model.
This diploma thesis is concerned with selecting the appropriate method for determining the moment of inertia to the vertical, lateral and longitudinal axis through the centre of gravity of the vehicle. Using the special mechanical device, constructed on IAE was carried out repeated measurements of known mass properties in each axis. With the aid of obtained data was calculated measurement error. To compare the resulting values was created MBS model.
Description
Citation
GRÁC, D. Měření momentů setrvačnosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student přednesl prezentaci diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta práce. Místopředseda komise měl několik připomínek ke gramatice v prezentaci. Na první otázku, jak student určoval místo úderu kladivem, odpověděl ku spokojenosti komise. I další otázku, ohledně statiských metod použitých při zhodnocení výsledků, zopodvěděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO