Aspekty bydlení ve výškových budovách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Současná města jsou vystavena obrovským změnám a rychlému vývoji. Práce zkoumá způsoby bydlení a života společnosti ve velkoměstech 21. Století. Na základě analýzy vybraných příkladů městského bydlení ukazuje alternativy budoucího vývoje.
Modern cities are under pressure of big social and building development. The thesis is based on aspects of housing and living of society in 21th century cities. Based on the analysis of selected examples of urban housing the thesis shows the options for the future alternatives of living.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 182-186. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO