TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o zpracování TCP/IP protokolu pro výukové zařízení FITKit. Zabývá se výběrem vhodného řešení, modifikaci nalezeného řešení a provázání s cílovým zařízením. Dále popisuje finální testování a chování celého systému.
Bachelor thesis treats of handling TCP/IP protocol for teaching device FITKit. Deals with choose of appropriate solution, modification of found solution and linking with target device. Next time describing final testing and behavior whole system.
Description
Citation
LESKOVEC, J. TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-02-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO