Návrh plastové přetěžovací spojky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a změnou geometrie posuvného držáku, který zabezpečuje nastavení světlometu do pracovní pozice. Jde o změnu koncepce geometrie. Nově navrhovaná geometrie převezme bezpečnostní funkci přetěžovací spojky, jež ve stávajícím řešení plnil dodatečný díl. Návrh byl vytvořen pomocí CAD systému Catia. Funkčnost nového řešení byla ověřena výpočtem metodou konečných prvků v programu SimDesigner a zhodnocením měření prototypového dílu.
The bachelor thesis describes the proposal of the geometrical change on the sliding holder which is ensuring adjusting of the headlamp in to the correct position. It means a change of geometrical concept. Proposed geometry overtakes the security function of the overload clutch witch ensured in current solution additional part. Proposal was created in CAD System Catia. Function of the solution was tested with finite element method in SimDesigner program and with the evaluation of measuring of prototype part.
Description
Citation
UJČÍK, M. Návrh plastové přetěžovací spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2009-11-05
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. Otázky: 1. Proč se původní sponka nahrazuje novým řešením z BP? 2. Materiál součástky. 3. Způsob výroby jezdce na součástce z kompozitního materiálu. 4. Výpočet probíhal v externí firmě? 5. Jak je reálné, že se navrhovaná součást bude používat ve výrobě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO