Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, dále jsou zde uvedeny používané psychodiagnostické testy. V další části je představena realizace aplikace pro operační systém Android s vybranými testy. Nakonec je vysvětlen způsob vyhodnocení dat a doporučení používání aplikace.
This bachelor thesis deals with the possibility of preschool children psychodiagnostics using a smartphone application. It is focused on the principle of psychodiagnostics and its different approach to preschool children psychodiagnostics, there are also described tests used in nowaday psychodiagnostics. In the next part is presented the current implementation of the OS Android application with chosen tests. At the end is an explanation of the way of evaluating data and recommendations for using the app.
Description
Citation
GURYČA, O. Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student se dostavil a oznámil, že nebude obhajovat svou bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO