Driver pro vysoce svítivé bílé LED

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru problematiky zdrojů, včetně nejjednodušších, dnes již nepoužívaných alternativ. Třetí kapitola se zabývá spínanými zdroji, zejména snižujícím, zvyšujícím a invertujícím topologiím. Ve čtvrté kapitole se práce zabývá již konkrétním návrhem napájecího zdroje pro LED diody. V paté kapitole je rozebrána konstrukce samotného zdroje a výsledky jednotlivých měření parametrů zkonstruovaného zdroje.
This document is analysing LED driving with switch power supply from classic electric network 230V/50Hz. First chapter analysis LED diodes function and its fundamental parameters . In the second chapter, there is essential information about electric power supply. Third chapter is analysing switch power supply, including simple techniques, which are not used nowadays. In the fourth chapter, there is analysis of LED driver and circuit design. Fifth chapter is analysing construction of driver and its safety. There i salso information about measuring of parameters of constructed driver.
Description
Citation
TOMÁŠEK, P. Driver pro vysoce svítivé bílé LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakálářské práce. Následně odpovídá na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO