Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských autorů zejména v oblasti knižní a časopisecké ilustrace. Společnými znaky pro vybrané současné české a slovenské ilustrátory jsou kromě práce s digitálními nástroji a tzv. vektorovou grafikou také používání vizuálních prvků odkazující do minulosti. Právě pro autory pracující s vektorovou grafikou a digitálními nástroji může československá vizuální kultura 50. a 60. let představovat ideální inspirační zdroj. Práce sleduje na pozadí politické a historické situace v Československu 50. let pozvolný vývoj vizuálního jazyka vycházejícího z moderního umění a jeho opatrné uplatňováni v rozličných oblastech ilustrační tvorby na konci dekády až po komplexní rozšíření modernistické ilustrace v knihách, časopisech a propagačních prostředcích v průběhu 60. let. Věnuje se také v exilu působícímu ilustrátorovi Miroslavu Šaškovi.
A doctoral thesis “Czechoslovakian modernist illustration of the 1950s and 1960s and its influences in the contemporary Czech visual culture” is focused on how a modernist illustration of the 1950s and 1960s influences Czech contemporary authors, especially illustrators. We can witness a particularly strong influence of the above mentioned modernist illustration and visual culture of that period in general among producers employing digital tools and vector graphics served. The thesis contains a historical study which follows developments of the visual language of graphic arts (illustration in particular) in the 1950s and 1960s in relation to fine arts. There is a special focus on a position of the 1960s’ modernist illustration within the applied arts of the period. Biographical study dedicated to illustrator M. Šašek introduce key figure of the (late) modernist period.
Description
Citation
ŠRÁMEK, J. Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) PhDr. Marta Sylvestrová (člen)
Date of acceptance
2015-10-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO