3D tisk v popularizaci vědy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část předkládá praktické aktivity. V první části je definovaná terminologie spojená s 3D tiskem, je stanoven proces 3D tisku, a je nastíněn historický vývoj procesů 3D tisku. Kromě samotného 3D tisku je v první části této práce popsán i proces tvorby 3D tisknutelného modelu a také jsou popsány možnosti využití 3D tiskáren. Kromě již uvedeného jsou také popsána 3D tisková pera. V druhé části, praktické části, jsou navrženy konkrétní aktivity pro děti s využitím 3D tiskových per nebo 3D modelovacích programů. Veškeré tyto aktivity obsahují očekávanou délku trvání, věkovou skupinu a hlavní cíl.
The Bachelor’s thesis deals primarily with the use of 3D printing by a public which is not acquainted with the technology. The work is divided into two main parts – the first mentioning the theory and the second part proposing practical activities. In the first part, the terminology in connection with 3D printing is defined, the process of 3D printing is determined, and the historical evolution of 3D printing processes is outlined. Except for the 3D printing itself, the process of 3D printable model creation, as well as, the possibilities in the use of 3D printers are described in the first part of the thesis. Additionally, 3D printing pens are depicted. In the second part, the practical part, specific activities for children with the use of 3D printing pens or 3D modelling programs are proposed. All of the activities contain expected time duration, age group and the main objective.
Description
Citation
KUBÍČKOVÁ, K. 3D tisk v popularizaci vědy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Studentka přednesl a zdařilou prezentaci BP a zodpověděla otázky oponentky i doplňující otázky. Co Vás vedlo k výběru tématu? Účastníte se, nebo chtěla byste se účastnit podobných projektů pro děti? Jaké jsou Vaše zkušenosti s 3D tiskem? Bylo by dle Vašeho názoru možné použít navržené aktivity pro zájemce vyššího věku, např. středoškolské či vysokoškolské studenty? Bylo by nutno je nějak modifikovat? Pokud ano, jak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO