Mikroreologické modelování nástrojem COMSOL Multiphysics

but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Kozáková: Lze v modelu simulovat velikost, resp. tvar částice?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorKoláček, Jakubcs
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na modelování Brownova pohybu pomocí nástroje COMSOL Multiphysics a modulu Particle Tracing. Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit základní modely, které budou schopny věrně simulovat pohyb mikročástic ve viskózním a viskoelastickém prostředí, využitelné pro modelování pasivní mikroreologie. V rámci této práce byly vytvořeny skripty v programu Matlab pro výpočet MSD z výsledků simulací, byla provedena validace viskózního modelu s experimentálními daty a dále byly navrženy základní modely pro simulaci viskoelastického prostředí. Pro návrh těchto modelů byly zvoleny dva odlišné postupy, a to využití rigidních překážek za předpokladu diskrétního prostředí a matematický model uvažující kontinuální prostředí. Data z viskózního modelu prokázala dobrou shodu s experimentálními výsledky. Výsledky z viskoelastických simulací jsou prezentovány a je diskutován další možný vývoj těchto modelů pro možné praktické využití. Nejblíže se viskoelastickému chování přiblížil kontinuální matematický model, kdy bylo u vyhodnocení MSD pozorováno charakteristické zakřivení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on modeling Brownian motion using the COMSOL Multiphysics package and its Particle Tracing module. The aim of the work is to design and create elementary models that will be able to suitably simulate the movement of microparticles in viscous and viscoelastic environments, which can later be used for modeling passive microrheology. Within this work, Matlab scripts were created for the calculation of MSD from the simulation results, validation of the viscous model was performed on experimental data and elementary models for the simulation of the viscoelastic environment were also designed. Two different approaches were chosen for the design of these models, namely the use of rigid obstacles under the assumption of a discrete environment and a mathematical model assuming continuous environment. Data from the viscous model showed good agreement with the experimental results. The results of viscoelastic simulations are presented, and further possible development of these models is discussed. The continuous mathematical model is considered closest to modeling viscoelastic behavior because of a characteristic curvature that was observed in the evaluation of MSD.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOLÁČEK, J. Mikroreologické modelování nástrojem COMSOL Multiphysics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205310
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBrownův pohybcs
dc.subjectmikroreologiecs
dc.subjectCOMSOL Multiphysicscs
dc.subjectparticle tracingcs
dc.subjectBrownian Motionen
dc.subjectMicrorheologyen
dc.subjectCOMSOL Multiphysicsen
dc.subjectParticle Tracingen
dc.titleMikroreologické modelování nástrojem COMSOL Multiphysicscs
dc.title.alternativeMicrorheology modeling with COMSOL Multiphysics packageen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-23-10:48:46cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:46en
sync.item.modts2022.06.24 08:12:32en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
402.51 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138972.html
Size:
11.85 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138972.html
Collections