Fenomén Špičák

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se soustředí na aktivaci části jihozápadní části kraje Vysočina. Tato část není příliš navštěvována turisty. Ti touto částí pouze projíždějí, a to z krajského města Jihlavy, do Telče, historického města zařazeného na seznam UNESCO. Tyto dvě města patří mezi nejvíce navštěvovaná místa na Vysočině, přesto se v okolí turisté nezdrží delší dobu. Důvodem je nedostatek informací o možnostech v místě a zejména špatná vybavenost.
This thesis focuses on the activation of the southwestern part of the Highlands Region. This section is not frequented by tourists. Those are just passing through this part, from the regional city of Jihlava in Telc, the historic town included on the UNESCO list. These two cities are among the most visited places in the Highlands, yet tourists around not delay longer. The reason is the lack of information about how to place and in particular the poor amenities.
Description
Citation
DVOŘÁKOVÁ, V. Fenomén Špičák [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing.arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO