Bytový dům s polyfunkcí

Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby bytového domu s polyfunkcí a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Navrhovaný objekt je umístěn v obci Brno. Objekt je samostatně stojící, má navrženy pět nadzemních podlaží (šest v administrativní jednotce) a dvě podzemní podlaží. V přízemí jsou umístěny objekty občanské vybavenosti, restaurace s terasou, prostor, které prosvětluje nezastřešené atrium prostupující celou budovou, trafika. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny parkovací stání v počtu 25, sklepní kóje pro každý byt a technické místnosti. Ve druhým podzemním podlaží jsou umístěny vnitřní parkovací stání v počtu 22, venkovní parkovací stání v počtu 13, technické místnosti a trafostanice. Konstrukční systém budovy je řešen jako železobetonový monolitický skelet se železobetonovými monolitickými obvodovými stěnami založený na základové desce a základových patkách. Stavba je zastřešena plochou vegetační střechou.
The subject of this diploma thesis is the design of a new construction of a multi-functional apartment building and the development of project documentation for the execution of the construction. The proposed object is located in the municipality of Brno. The building is freestanding, has five above-ground floors (six in the administrative unit) and two underground floors. On the ground floor, there are civic facilities, a restaurant with a terrace, a space illuminated by an unroofed atrium penetrating the entire building, and a newsagent. In the first underground floor there are 25 parking spaces, basement cubicles for each apartment and technical rooms.
Description
Citation
STRIGIN, V. Bytový dům s polyfunkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. (člen) Ing. František Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Dorde Čairović, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Janík (člen) doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Všiml jsem si, že v kancelářských prostorách neuvažujete s podhledy, rozvody tzb jsou přiznané pod stropem. S tímto bych souhlasil, ale jak bude vyřešena vnitřní akustika zmíněných prostor? Fasáda administrativy je ve vaší práci tzv. „bloková“ s vnitřní provětrávanou mezerou. Můžete prosím blíže objasnit výhody a technické provedení „moderní“ blokové fasády? Jak máte vyřešeno zastínění kanceláří? Podzemní parkovací prostory nejsou vytápěné a máte zde navrženo venkovní zateplení. Z jakého důvodu? Založení na základové desce mi přijde finančně náročné. Jaké byly důvody pro tuto variantu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO