Aplikace dlouhodobého sledování stavebního stavu pro účely hodnocení stávajících zděných železničních obloukových mostů

Abstract
Práce vychází z aktuálních požadavků na vytvoření standardního postupu při hodnocení stávajících zděných železničních klenutých mostů na základě dlouhodobého sledování jejich stavebního stavu. Hodnocení mostu je součástí každé prohlídky, obzvlášť když v jejím průběhu vyvstanou pochybnosti z důvodu vážných poruch, nárůstu nápravových tlaků nebo nárůstu frekvence dopravy, které mají vliv na bezpečnost konstrukce, bezpečnost dopravy nebo na trvanlivost mostu. Pokud průzkum zděných mostů nemůže zajistit dostatek dat pro aplikaci pravděpodobnostních metod, hledají se další možnosti sběru a vyhodnocování dat pro hodnocení. Významnou alternativou je hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti dle ČSN ISO 13822, kapitola 8.
Thesis rises from an actual needs to make standard of practice for assessment an existing arch railway masonry bridges on the basis of condition long term monitoring. Bridge assessment is a part of any inspection, especially in case of doubts arising during inspections due to heavy defects, increase of axle load or increase of train frequency, which may influence the structural safety, traffic safety or durability of a bridge. There are possibilities for utilization of monitoring results for assessment in case of investigation data absece. An important option is assessment based on satisfactory past performance by ČSN ISO 13822, chapter 8.
Description
Citation
KŮRKA, J. Aplikace dlouhodobého sledování stavebního stavu pro účely hodnocení stávajících zděných železničních obloukových mostů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO